ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 4, 2017

ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರ

 

ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರ

ಹಗಲನಾಗ, ಕಣ್ಣಿಗಿ ಕಾಣಸು ತನ ಇರು ನೀಲಿ ಮುಗಿಲ,

ರಾತ್ರಿ ಆದಾಗ, ಅದೇ ಮುಗಿಲನಾಗ ಚಲ್ಲಾಡಿರೋ ಚುಕ್ಕಿ ಸಾಲ;

ಸುಡು ಬಿಸಿಲಾಗ ಸಿಗು ಬೇವಿನ ಗಿಡದ ನೆರಳ,

ಅದರ ಕೆಳಗ ಕೂತಾಗ ಸೂಸಿ ಬರು ತಣ್ಣಗನ ಗಾಳಿ;
 

ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರ

ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ “ನನಗ ಅಂತ ತಂದ” ಕೆಂಪನ ಅಂಗಿ,

ಕುಂದಾ ಮೌಶಿ ಕೈಲಿ ಮುದ್ದಾಂ ಹೇಳಿ ತರಿಸಿದ ರಾಪಿಡೆಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ

ಧಾಂದಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕ ಎರಡೂ ಕಪಾಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಏಟ

ಓದ್ಲಿಕ್ಕಿ ಕೈಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಾನೆ ಗುರೂಜಿಯವರ “ಶ್ಯಾಮನ ತಾಯಿ” ಪುಸ್ತಕ
 

ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರ

ಮುಂಜಾನೆ ನಾಷ್ಟಾಕ ಮಾಡೋ ಅವಲಕ್ಕಿ ಸುಸಲ,

ಅದರ ಮ್ಯಾಲ ಹಾಕೋ “ಇನ್ನಾ ಒಂದು ಚಮಚ” ತುಪ್ಪ;

ಸಂಜಿಗಿ ಸಾಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿ ಕೊಡೊ ಹುರುದಿದ್ದ ಶೇಂಗಾ ಬೆಲ್ಲಾ;

ಮುಂಜವಿಯೊಳಗ ತುತ್ತ ಮಾಡಿ ತಿನಿಸಿದ ಮಾತೃ ಭೋಜನ;

 
ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರ

ನಸುಕನಾಗ ಎದ್ದು ನಳದ ಮುಂದ ಇಡತಿದ್ದ ಕೊಡದ ಸಾಲ

ಬಕಿಟ್ಟನಾಗ ಸ್ನಾನಕ್ಕ ಇಡು ಬಂಬನಾಗಿನ ಬಿಸಿ ನೀರ

ಮನಿ ಮುಂದ ಮುಂಜಾನೆ ಅರಳಿ ನಿಂತ ಮುಳು ಜಾಜಿಗಿ ಹೂವ,

ಮಳಿ ಬಂದು ನಿಂತರೂ, ಪನ್ನೋಳಗಿಯಿಂದ ಬೀಳತಿರು ನೀರ;


ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರ

ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜಿಗಿ ಹಾಡೋ ಕೊಲ್ಹಾಪೂರದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಾಡ,

ಆರತಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಸಾದಕ್ಕ ನನ್ನ ಕೈಗಿ  ಹಾಕೋ ಪುಠಾಣಿ ಸಕ್ಕರಿ;

ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ, ದೀಪಾವಳಿ ಆರತಿ, ನವರಾತ್ರಿ ದೀಪ,

ಹಬ್ಬದ ಊಟಕ್ಕ ಬಡ್ಸೋ ಕೋಸಂಬರಿ, ಬುರುಬುರಿ, ಮತ್ತ ಹೂರಣ

 

ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರ

ಕಾರ್ತಿಕನಾಗ ಸಂಗಪ್ಪಗ ಹಚ್ಚು ಕಾಕಡಾರತಿ,

ಸಿಂದಗಿ ಸದ್ಗುರು ಭೀಮಾಶಂಕರನ ಪಾದ ಪೂಜಾ;

ಯಲಗೂರದಪ್ಪನ ಹೋಳಿಗಿ ಪ್ರಸಾದ, ಗೊಲ್ಲಾಳಪ್ಪನ ಅಭಿಷೇಕ,

ಕಾಶಿಲಿಂಗನ ಕಲಸಕ್ಕರಿ, ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ನೈವೇದ್ಯ;