ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 29, 2010

ಪತ್ತೇದಾರ ಅರಿಂಜಯ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನೆ

ಇವತ್ತ ಇದು ಯಾಕ ನೆನಪು ಅಯಿತು ಅಂದ್ರ, ಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಇವತ್ತಿನ ಪುರವಣಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರದಾಗ ’ಗಾಜು100 ಗಂಡು (ಗಾಜುನೂರು ಅಂತ ನಾವು ಓದ್ಕೊಬೇಕು)’ ಅಂತ ತಲೆಬರಹ ಕೊಟ್ಟು, ತಮಗ ತಲಿನೂ ಇಲ್ಲಾ ನಾಚಿಕಿನೂ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ತೋರಸ್ಕೋಂಡಾರ್. ಅದು ನೂರು ಅಲ್ಲಾ 'ಹಂಡ್ರೆಡ್' ಅಂತ ಅವರಿಗಿ ಅವರ ಮಾಸ್ತರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಪತ್ರಿಕೆಯವರೇ ಹೀಂಗ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಬರಡುತನ ತೊರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕ್ಂದ್ರ ನಮ್ಮ್ಂತಾ ಓದುಗು ಮಂದಿ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ.

ಮ್ಯಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಬರೇ ಪೀಠಿಕಾ.

ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು, ನಮಗೇ ಗೊತ್ತಿರಲಾರದಂಗ ಕನ್ನಡದ್ದು ಅಂಕಿ-ಸಂಖ್ಯಾ ಮರೀಲಿಕತ್ತಿವೀ ಅಂತ ದಿನಾ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಓದವರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲಿಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾ ನೀವು ಮಜಾ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯಂದ್ರಿಗೊ ಇಲ್ಲಾ ಪರಿಚಯದವರಿಗೊ ಅವರ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ (ಅಂಕಿ ಅಲ್ಲಾ, ಮತ್ತ) ಕೇಳ್ರಿ, ಅವರು ಸುರು ಮಾಡುದೇ..ನೈನ್ ಫ಼ೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಅನ್ಕೊತ್ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಗ್ಲೀಷನ ಅಂಕಿಯೊಳಗೆ ಹೇಳತಾರ್. ಇದು ಬರೇ ಮೊಬೈಲ ನಂಬರದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇದೆ ಕಥಿ. ಬೇಕಾದ್ರ್ ಇನ್ನೊಂದು ’ಪ್ರಯೋಗ’ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾರಗಾದ್ರು ತಾರೀಖ ಕೇಳ್ರಿ ಪ್ರತಿಶತ ೮೦ ಮಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷನ ಅಂಕಿನೇ ಹೇಳ್ತಾರ. ಬೆಂಗಳೂರನಾಗ ಬಜ಼ಾರಕ್ ಹೋದ್ರ್ ಕಾಯಿಪಲ್ಯ್ ಮಾರಕ್ಕಿನ್ನೂ, ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾ ಹಾಕಿ ’ಸೆವೆನ್ ರೂಪಿಸ್’ ಅಂತಾಳ. ಅಂಗಡಿಯಾಂವ ನಿಮಗ ’ಟ್ವೆಂಟಿ ಫ಼ೈವ್’ ಪೈಸಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೊರತು ನಾಲ್ಕಾಣೆನೊ ಇಲ್ಲಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪೈಸಾನೊ ದೇವರಾಣೆ ಕೇಳೊದಿಲ್ಲ.


ನಿಧಾನಕ್ಕ ನಮ್ಮ್ ಬಸ್‍ನಾಗಿಂದ, ಅಂಗಡಿಯೊಳಗಿಂದ, ಇಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗಿಂದ ಕನ್ನಡದ್ದು ಅಂಕಿಗಳು ಮಾಯಾ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಾವ. ಎಲ್ಲಾದಗಿಂತಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯವರು, ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಸಹಿತ್ ಕನ್ನಡದ ಅಂಕಿ ಬಳಸುದು ಬಿಟ್ಟಾರ್. ಎಲ್ಲಾ ಪುಟಕ್ಕುನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಕಿನೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ್. ಇದು ಒಂದೇ ಪೇಪರದ್ದು ಅಲ್ಲಾ, ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರದ್ದು ಇದೇ ಕಥಿ. ಯಾಕ್ ಕನ್ನಡದ್ದು ಅಂಕಿ ಕಳದ ಹೊಗ್ಯಾವ್ ಇಲ್ಲಾ ತುಟ್ಟಿ ಆಗ್ಯವಾ ಇಲ್ಲಾ ಅವನ್ನ್ ಬಳಸಲ್ಲಿಕ್ಕಿ ನಮಗ್ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂನು ನಾಚಿಕಿನಾ?


ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಿ ಇವತ್ತ ಮಗ್ಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡುದು ಬಿಟ್ಟು, ’ಟೇಬಲ್ಸ್’ ಹೇಳಿಕೊಡತಿವಿ. ಅವ್ರಿಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷನಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುದು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೇಳಿಕೊಡತಿವಿ. ನಮ್ಮ ಪಿನ್ ಕೊಡ್‍ದಿಂದ್ ಹಿಡಿದು ಗಾಡಿ ನಂಬರತನಾ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಗ್ಲೀಷನಾಗೇ ಅವ. ಹೀಂಗಾದ್ರ್ ನಾಳೆ ನಮಗ ನಮ್ಮ ಅಂಕಿ-ಸಂಖ್ಯಾಗಳು, ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೇನೇ ಬಂದ್ರುನು, ನಾವು ಗುರುತು ಹಿಡಿತಿವೋ ಇಲ್ಲೋ?


ಕಳಕೊಂಡಿರೊ ಇಲ್ಲಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಾ ಊರಾಗ ಕಳದು ಹೋಗಿರೋ, ನಮ್ಮ್ ಕನ್ನಡದ ಅಂಕಿ-ಸಂಖ್ಯಾ ಹುಡಿಕಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿ ನಮ್ಗ್ ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪತ್ತೇದಾರ ಅರಿಂಜಯ ಬೇಕಾಗ್ಯಾನ್. ನಿಮಗ್ ಏನ್‍ರೆ ಅರಿಂಜಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೇಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡತಿರಾ?