ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 23, 2012

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಾ ಮಾಡೊಣು


ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಾ ಮಾಡೊಣು

-ಗುರುರಾಜ ಕುಲಕರ್ಣಿ (ನಾಡಗೌಡ)ಅಮಾವಸಿ ಕತ್ತಲಿಯೊಳಗ ಸಾಲ-ಸಾಲಾಗಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ
ಬೆಳಕು ತರೊಣು
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಾ ಮಾಡೊಣು ||

ಮನಿಯೊಳಗಿನ ಧೂಳ-ಕಸ ಹೊರಗ ಚೆಲ್ಲೊಣು
ಬಾಳಿಗಿಡ, ತೆಂಗಿನ ಗರಿ,ಹೂವಿನ ಮಾಲಿ, ಬಾಗಿಲಿಗಿ ಕಟ್ಟೊಣು
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಾ ಮಾಡೊಣು ||

ಅಕ್ಕನ ತದಿಗಿ, ಭಾವನ ಬಿದಿಗಿ, ನೀರು ತುಂಬು ಹಬ್ಬಾ ಮಾಡೊಣು,
ಮನಿಯವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಆರತಿ, ದೇವರಿಗಿ ಮಂಗಾಳರತಿ ಮಾಡೊಣು,
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಾ ಮಾಡೊಣು ||

ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಚಕ್ಕಲಿ ಉಂಡಿ ಫರಾಳ ತಿನ್ನೊಣು,
ಭೂಚಕ್ರ, ಸುರುಸುರು ಬತ್ತಿ, ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿಯೊಣು,
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಾ ಮಾಡೊಣು||

ದೊಡ್ಡವರು, ಸಣ್ಣವರು, ಎಲ್ಲಾರು ಅಂಗಡಿಗಿ ಹೊಗೊಣು,
ಹೊಸಾ ಹೊಸಾ ಬಟ್ಟೆ ತಂದು-ಹಾಕೊಂಡು, ಗತ್ತು ತೊರಿಸೊಣು
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಾ ಮಾಡೊಣು||

ಸಿಟ್ಟ ಸೆಡವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೂರ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹತ್ತರ ಕರಿಯೋಣು
ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದವರು, ಮನಿವರೆಲ್ಲಾ ಕಡಬು ತಿಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣು
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಾ ಮಾಡೊಣು||

ಚಿಂತೆ-ದುಃಖ ಮರೆತು,ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾ ಮಾಡೊಣು,
ನಾಳೆ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತಾ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಾ ಮಾಡೊಣು||    
******
-೨೦೧೨ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಗಿ ಬ್ರಸಲ್ಸ್ ನಿಂದ ಸಿಂದಗಿಗೆ ಹೊಗೊ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅನ್ಸಿದ್ದನ್ನ ಕವನದ ರೂಪದಾಗ ಬರೆದ್ದಿದ್ದು. ಸಿಂದಗಿಯೊಳಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾಡೊದು ಅಂದ್ರ...ಸಂತೋಷನೊ ಸಂತೋಷ...ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು - ಇಪ್ಪೈತ್ತೈದು ವರ್ಷದೊಳಗ ಒಂದೊ-ಎರಡೊ ಸರ್ತಿ ತಪ್ಪಸಕೊಂಡಿನಿ ಅಷ್ಟೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: